Hiệu Trưởng

Phạm Thị Lợi
Phạm Thị Lợi

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Mỹ Đình, Quận NamTừ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(04)37686647

Email: c1mydinh-ntl@hanoiedu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích